Adrieke van Herk adviseert en ondersteunt organisaties en individuen met een maatschappelijke doelstelling bij de vormgeving en verwezenlijking van hun projecten.
Zij opereert op de raakvlakken van natuur, milieu en water met mens, maatschappij en (directe) leefomgeving.
Onderwerpen waaraan zij graag werkt zijn:
  • natuur- en milieueducatie
  • natuurbeleving
  • (bewoners)participatie in natuur- en groenbeheer
  • betrekken van mensen bij natuurontwikkeling
  • duurzame leefstijl op het gebied van wonen, energiegebruik en consumeren
  • (h)eerlijke voeding
  • waterbeheer